Tag: Bàn bán trú BBTP

Bàn bán trú BBTP Code:103HP-III

Mã sản phẩm : BBTP 103HP-III Tên sản phẩm : Bàn bán trú BBTP 103HP-III Giá bán : 1.270.000 VNĐ Chất liệu : Bảo hành : 12 tháng Mô tả : Bàn bán trú đôi rời ghế có cơ cấu

Bàn bán trú BBTP 103HP-VI

Mã sản phẩm : BBTP 103HP-V Tên sản phẩm : Bàn bán trú BBTP 103HP-VI Giá bán : 1.384.000 VNĐ Chất liệu : Bảo hành : 12 tháng Mô tả : Bàn bán trú đôi rời ghế có cơ cấu